Firma

 

CRB Energia jest polską firmą inżynieryjno-konsultingową działającą głównie w obszarach rozwoju rynku ciepłowniczego, energetyki odnawialnej oraz gospodarki odpadami komunalnymi. Zespół CRB Energia składa się ze specjalistów (inżynierowie, prawnicy i ekonomiści), głównie z branży ciepłowniczej, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie z realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych, budowy  źródeł kogeneracyjnych i źródeł produkcji ciepła oraz przyłączenia nowych odbiorców poprzez programy zwiększenia dostaw ciepłej wody użytkowej.

Głównym przedmiotem działalności firmy jest przygotowanie projektów instalacji kogeneracyjnych tj. wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przy wykorzystaniu jako paliwa: biomasy, gazu ziemnego, biogazu oraz gazu syntezowego z instalacji zgazowania biomasy lub utylizacji odpadów w reaktorze plazmowym.  Firma oferuje także usługi dla firm ciepłowniczych w zakresie przygotowania projektów modernizacji systemów ciepłowniczych (sieci i węzłów cieplnych) oraz projektów wdrażania centralnej ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych z sieci ciepłowniczej.

Na bazie zdobytej wiedzy CRB Energia oferuje dla samorządów i osób fizycznych kompleksową pomoc w zakresie przygotowania projektów mikroinstalacji z OZE i mikroinstalacji kogeneracyjnych z OZE.

CRB Energia współpracuje z producentami technologii i urządzeń oraz z użytkownikami instalacji kogeneracyjnych, korzystając  zarówno z wiedzy inżynierskiej producentów technologii i urządzeń jak i doświadczeń w eksploatacji tych technologii, co umożliwia wykonywanie profesjonalnych dokumentacji przygotowania projektów inwestycyjnych.

Firma posiada wiedzę o większości produkowanych silnikach gazowych do spalania gazu i syngazu oraz doświadczenie z ich pracy na instalacjach.

W zakresie technologii kogeneracyjnych OZE z biomasy firma współpracuje z hiszpańską firmą Sugimat S.L. z Walencji  produkującą kotły na biomasę i wymienniki do współpracy z turbinami ORC oraz europejskim liderem w produkcji turbin ORC, włoską firmą  Turboden. W czerwcu 2015 r.  zostanie oddana do użytkowania pierwsza instalacja firmy Sugimat w Polsce. CRB Energia posiada także współpracę handlową z czołowym producentem instalacji do zgazowania biomasy na świecie oraz z słoweńską firmą, która eksploatuje instalację kogeneracyjną do zgazowania biomasy. Uzupełnieniem współpracy technologicznej jest współpraca z polskim producentem paneli fotowoltaicznych firmą PVTEC w Wierzchosławicach oraz z polskimi producentami kotłów wodnych do produkcji ciepła z  biomasy, w tym siana i słomy.

Rozwijanym aktualnie rodzajem działalności jest przygotowanie instalacji do segregacji odpadów komunalnych i spalania wysegregowanego paliwa nieorganicznego w technologii plazmowej, a organicznego w kotle na biomasę.

 

tel.: 14 623 24 20
fax: 14 621 24 20
crbenergia@crbenergia.pl
Formularz kontaktowy
Adres e-mail:
Temat:

Kod z obrazka (tylko czerwone):

Wpisz czerwone znaki z obrazka
Wiadomość:
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8